Agnieszka Nieroda

Akcjonariusz “100-SIO” Synergia S.A., akcjonariusz spółki, specjalista w zakresie tworzenia wizualizacji graficznej – osoba odpowiedzialna za wizerunek graficzny grupy kapitałowej.

Menu